<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Movie night !
söndag, april 01, 2012 - 14:39 *  1 kommentarer

Helt sjukt att vakna upp och det är snö på marken, när man bara för några dagar sen sprang i t-shirt utomhus... Men men jag gick i alla fall upp och sket i spinningen på morgonen. I stället så satte jag mig vid datorn och fixade en bild åt pappa som skulle vara en del av en present till Farmor som vi åkte till senare på dagen. Som sagt vi åkte till Farmor och Farfar på eftermiddagen eftersom Farmor fyllde 75år. Det var mysigt men trångt!
Efter det blev det lite bråttom för mig, då jag skulle vidare till stan för att möta upp två vänner för att gå på bio med. Men jag hann med min buss i alla fall!
Filmen vi såg hette the Hunger Games, den var speciell men riktigt grym faktiskt! Nästan så jag skulle kunna se den igen på bio.