<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Phantom of the Opera !
torsdag, maj 17, 2012 - 10:03 *  1 kommentarer

Gårdagen spenderades gående mesta dels av tiden. Haha först förbi Buckingham palace och någon park där i närheten. Sen även Bigben och the house of parlament. Senare efter ett lunchstopp så blev det party för mig, mamma och Emelie, eller med andra ord shopping på Oxford street. Vi letade som galningar efter Forever 21 som vi tillslut hittade, tre våningar så det tog ett tag för oss bara i den affären haha lovar att vi spenderade över en timme där inne!
Vi lyckades även gå förbi ett varuhus på fyra våningar med endast M&Ms i, snacka om godis!

Till kvällen blev det musikal, Phantom of the Opera med Peter Jöback. Den var faktiskt riktigt bra, sett en film av denna så fattade i alla fall det mesta trots att det var på engelska. Det var även lite roligt att nästan alla i publiken var svenskar, eller kändes så i allafall.