<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Från stress till lek !
måndag, juni 04, 2012 - 20:52 *  0 kommentarer

Idag var det Deadlinedag, och ja det är precis lika läskigt som det låter! Jag hade i alla fall stört mycket att göra bara idag för man fått tillbaka grejer som behöver kompletteras och även nån ny uppgift. Så när jag kom hem stängde jag av mobilen och satt bara och skrev för att kunna få in allt i tid, så mina två viktigaste uppgifter kom in tre minuter efter deadline haha så man får väl hoppas att dom är snälla och tar med dom ändå. Den sista fick jag lite extra tid på, men den blev klar för ett tag sen ändå :)
Så nu satte jag mig och fixade en liten bild, då jag tyckte det var så tråkigt med det vita tuggummit så det fick bli ett traditionellt rosa i stället och jag har även irriterat mig lite på att man ser hennes tunga igenom bubblan så fixade det också.