<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Fett med plugg
tisdag, september 25, 2012 - 13:09 *  0 kommentarerMissfärgning
torsdag, september 20, 2012 - 20:25 *  1 kommentarer

Är rätt så van vid missfärgningar på naglarna, men på tänderna är en helt annan sak...
Japp men tydligen någon bakterie som bitit sig in innanför plasten som för tillfället täcker min tand som bildat missfärgningen. Inte trevligt så åkte in till Eastman imorse för att putsa bort och lägga om plasten. Så får hoppas att de håller bättre nu dom sista två veckorna.


Olycka
söndag, september 16, 2012 - 18:31 *  0 kommentarer

3 ambulanser, 4 brandbilar och 2 poliser... På väg mot Västerås, en extra timme spenderad på vägen


Rymlingar
- 15:12 *  0 kommentarerRönningesjön
lördag, september 15, 2012 - 20:56 *  0 kommentarerScore !
torsdag, september 13, 2012 - 19:00 *  0 kommentarerGone baby gone !
tisdag, september 11, 2012 - 21:52 *  1 kommentarer

Så går de om man inte har några extra nycklar till sitt skåp..


Bubblig
- 18:39 *  0 kommentarerCoke
måndag, september 10, 2012 - 18:19 *  0 kommentarerBubble tree
- 14:22 *  0 kommentarer

Upptäcktsfärd på Djurgården


Parkering !
lördag, september 08, 2012 - 12:36 *  1 kommentarer

Hittade inte in till parkeringen eller?


Fråga !
fredag, september 07, 2012 - 21:57 *  0 kommentarer

En skum tårta eller en skumtårta, de är frågan?


Alléns !
- 18:44 *  0 kommentarer

Jobb både före och efter skola är ingen höjdare!


Flipping !
- 15:07 *  0 kommentarerHello egome !
torsdag, september 06, 2012 - 19:15 *  0 kommentarerTjockis häst !
- 18:41 *  0 kommentarerWe come into your smile !
onsdag, september 05, 2012 - 14:51 *  0 kommentarer