<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Studion just nu !
onsdag, oktober 24, 2012 - 10:31 *  0 kommentarer

Tre "kamerakvinnor", Två programledare och En "studiokvinna"


Sändning
- 10:13 *  1 kommentarer

Idag håller vi våran första sändning, fast jag är studiovärd så sitter bara i en stol och gör ingenting... Rätt sådär ovärt, men måste man så måste man.


McDonalds !
söndag, oktober 21, 2012 - 14:56 *  0 kommentarer

Tänk om man kunde få en sån här leksak när man varit på Donken!? ;)


Lagom roligt !
torsdag, oktober 18, 2012 - 21:35 *  0 kommentarer



Chokladfestivalen
torsdag, oktober 11, 2012 - 18:49 *  0 kommentarer

Reportage för Radio Nord, 98.3


Fotostudion
måndag, oktober 08, 2012 - 15:28 *  1 kommentarer

Julia hittar alltid på galna saker som man måste stå modell för i fotostudion, och idag var väl lite extra galet och även Asse fick vara med i de lilla projektet haha


Ladies Night !
söndag, oktober 07, 2012 - 22:45 *  0 kommentarer

Efter skolan idag var det raka vägen hem för att packa och sedan åka vidare till syster i Västerås med mamma för att käka lite god middag och sen avsluta kvällen med Ladies Night


Studio tekniker
torsdag, oktober 04, 2012 - 14:02 *  1 kommentarer

Mixerbordet på radio nord 98.3 som jag skötte under sändning idag :))