<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Fritt plugg !
tisdag, januari 15, 2013 - 12:48 *  2 kommentarer

Jag måste ju erkänna att jag verkligen inte alls är bra på att ta eget ansvar när det gäller att försöka sitta på andra platser i skolan för att plugga. När jag väl sitter hemma och ska plugga går det bra, men sätter jag mig någon annanstans i skolan för jag till exempel behöver dator så flyter det inte alls på lika bra som annars eller hemma. Det är konstigt men vet i te varför!

Så nu sitter jag och lyssnar på lite nice musik och kollar lite Facebook mellan raderna jag försöker skriva i min "Konfliktanalys". Även kommit på att Olly Murs är rätt bra. Kollade även igenom mitt kameraalbum här i mobilen och hittade faktiskt en ovanligt fin bild på mig, i alla fall vad jag tycker hah.