<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Ingen ork !
onsdag, januari 23, 2013 - 16:38 *  4 kommentarer

Ingen större ork idag så fick bli att longera pållen bara. Hade ingen ingen ork att rida och heller ingen ork för att bråka med honom om jag hade valt att sitta upp på honom i stället. För han hade i alla fall galet mycket överskottsenergi och kan vara för att han endast rör på sig när jag är ute. Vilket gör att jag känner mig ännu mer skyldig att ta ut honom när jag väl kommer ut.

Fast när jag väl kom till volten så stod deras hästar på ridbanan och verkligen hatar när dom gör så, när dom vet att vi från lilla stallet rider där också! Jag vet inte hur många gånger jag behövt rida någon annanstans bara för dom låter sina hästar stå på volten och hagen samtidigt. Men idag var jag tillräckligt sur och kan ju inte longera någon annanstans så var tvungen att gå in och flytta på deras hästar. Det är även något jag inte gillar, att behöva ta hand om andras hästar som man inte ens sätt ägaren ta hand om så man har ingen aning om hur dom ska reagera. Sen hade dom även inga grimmor så fick dra dom i täcket för att dom skulle följa med mig... Medan Kalle stod helt stilla vid ingången till volten och stirra på mig och undrade säkert varför jag höll på med dom i stället för honom.