<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Nystart !
tisdag, januari 08, 2013 - 17:50 *  1 kommentarer

Nu är skolan igång igen på riktigt, eller på riktigt och på riktigt vet jag inte. Då vi bara hade Journalistisk Analys på morgonen och sen under Sam så fick vi bara reda på att vi skulle delta i årets "Debattdag" och sen även vilka grupper/land vi blivit tilldelade för den dagen.
Sen blev vi släppta, så vi fick sluta lite mer än en timme tidigare än efter schema. Vilket var skönt på första dagen!

Men nu ligger jag i soffan och passar på att blogga ännu en gång idag innan vi ska åka till Farmor och Farfar på middag, då Farfar fyller 83år tror jag om jag minns rätt haha tror fortfarande att han är 70 och farmor 64... Antar att man slutar räkna efter en viss ålder ;)