<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Upp och ner !
lördag, januari 05, 2013 - 16:22 *  0 kommentarer

Dagen började tidigt då jag gick ut för att träffa Mira och fota lite hästar. Det gick väl bra, ogillar min kamera lite för tillfället men ska se vad jag kan göra åt det... Men annars var det trevligt.
Dom bilderna dyker väl upp senare under kvällen eller nått!

Sen blev det vidare till ens egna häst ist och det var ju lite mindre kaos, när man ser sin häst med en bloddränkt hov. Så blev att tvätta, men det var ju långt ifrån det enklaste haha men Hanna fick hålla honom så gick det bättre :) men fick bara bli en liten skritt-tur mot Rose-Marie och tillbaka. Då jag självklart även träffar henne, vilket var bra timeing då hon kunde kolla Kalles hov men det skulle inte vara några problem. Men hon hade tydligen blivit iväg skickad av en av bönderna för att städa upp en höbal han tappat utanför en annan (den elaka av dom) bonde, så Kalle fick lite extra hö i hagen han kommer kunna äta sig tjock på imorgon ;)