<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Dela är inte min grej !
onsdag, februari 13, 2013 - 18:25 *  2 kommentarer

Åkte från skolan något tidigare för jag, Amanda och Sara inte hade något mer att göra just idag, då vi redan planerat in våra reportage vi ska göra under TV-praktiken.
Så fick komma till stallet något tidigare i alla fall.

När jag väl skulle rida kände jag för att pyssla lite extra, då jag inte gjort det på år och dar haha. Dock tyckte inte Kalle det var lika roligt som jag tyckte att det var, förutom svansen hah då somna han nästan. Ser dessutom ut som om han har grå svans, men den är faktiskt blond i verkligheten!

Sen fick det bli att gå ner till volten för att försöka rida lite seriöst, men såklart när jag börjar rida så kommer det in ett till ekipage på banan... JAG HATAR ATT DELA, punkt slut! Nej men i alla fall tycker Kalle det, eller nej egentligen inte det heller. Jag hatar att Kalle alltid tror att det är löp så fort han delar bana med en annan häst. Så han ska göra allt den hästen gör, så om det ser ut som att den hästen ligger lite före honom (även om den är på andra sidan) måste han dampa och springa framför den. Eller ja, i alla fall vad han vill men inte får! Så därför hatar jag att dela med mig av volten när just jag ska rida för jag inte kan rida som jag vill när någon annan är där och då blir det bara tråkig skritt och trav i stället.