<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Godiskungen !
lördag, februari 16, 2013 - 09:51 *  0 kommentarer

Blev extra jobb idag då Camilla behövde hjälp. Så blev som mina vanliga lördagsjobb. Men sen ringde hon även och då tänkte jag "jaha nu behöver hon hjälp i coopen bara för jag inte har tid..." Men så var inte fallet. Hon ringde för att erbjuda mig en extra butik till min lördag, vilket är as bra hah mer betalt! Men sen kom dehär ju att det var Danderyd Coopen vilket är mardrömsbutiken för oss godisplockare haha. Den tar lätt lika lång tid att plocka som båda mina i Åkersberga gör, hah men det är nice. Jag gillar ändå Danderyd Coopen, den är mysig!

Hah, älskar även när godiset blir fel-tillverkade. Dom blir alltid så konstiga...