<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Kaos som vanlig !
söndag, februari 17, 2013 - 13:14 *  0 kommentarer

Klar nu när nästan hela min vecka varit dålig att söndagen också ska vara det. Hah, redan när jag kommer ut till stallet så spränger Holly staketet och börjar kuta runt tillsammans med Kalle. Vilket hon då inte får, då hon opererat rumpan... Så vill dom två självklart inte komma in trots att jag locka med mat. Även när jag väl fått fast Kalle med kedja runt hakan och allt, gör han ändå allt för att komma loss för att fortsätta springa runt med Holly.

Men när jag väl ska rida är hästen faktiskt snäll. Först dock rädd för att gå över ån, men det är han alltid så det hade ju dock inget med just denna dag att göra.
Men fick bli en tur på ängen. Hah och bästa straffet för en pigg häst är att tvinga ut honom i djupsnön utanför spåret, hah fett sur häst då!

Såklart när jag kommer tillbaka också så hade Salin's hästar sprängt deras staket också hah. Kaos idag!