<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Nagelfix !
söndag, februari 03, 2013 - 12:25 *  1 kommentarer

Har haft lite sådär naglar nu den sista tiden, så inte heller målat dom som jag alltid gör annars. Så stannade på ICA igår för att köpa ny tandborste haha, och plockade även med mig nagelrengöring och nagelbandscremé från Depend. Då jag redan hade nageloljan/myrroljan i den tre-serien.

Depend Nagel- & Nagelbandsrengöring är den första flaskan med genomskinligt innehåll med blå prickar i. De ska man använda först och ska då målas på över nagelbanden och en bit ner på nageln/nagelroten, sen ska det verka i några minuter innan man tvättar bort det med hjälp av nagelborste (går dock utan nagelborste också).

Depend Myrrolja är nästa steg i processen och det är en vanlig nagelolja som målas på över hela nageln, sen brukar jag även gnida in det med fingrarna så det åker in/torkar fortare.

Depend Nagelbandscremé är sista stoppet och även det mysigaste tycker jag, hah. Då är det en cremé anpassad för nagelbanden, så den har lite olika vitaminer och sånt smarrigt i sig. Även doftar naglarna super efter att ha använt den!