<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Snuskigt väder !
onsdag, februari 06, 2013 - 20:23 *  1 kommentarer

Skit äckligt väder idag så när jag väl kom till stallet blev det att ta in hästarna direkt, dom stackarna stod och trängdes under lilla taket längt upp i hagen. Eller ja, Kalle stod helt under taket för han är boss och sen fick Cookie stå med huvudet under taket och stackars "lilla" Holly som inte fick vara med kom gående så fort hon såg mig.

Galet halt var det också, det lärde sig Hanna i alla fall som lyckades ramla två gånger på samma ställe när hon skulle bära foder från bilen hah, såg så himla kul ut!

När jag väl skulle rida var det inte bättre, kom bara 1km innan jag behövde vända på grund av tårade/svidande ögon då det blåste som tusan så jag inte ens kunde titta rakt fram. Inte heller tyckte Kalle det var något roligt så han strejkade rätt rejält men lite måste man ju röra på sig i alla fall. Som tur var hade jag mina nya stövlar så jag höll värmen hah då mina gamla har så pass stora hål så till och med snön smiter in!