<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Svettigt !
onsdag, februari 27, 2013 - 15:58 *  0 kommentarer

Vaknade tidigt idag så fick bli en längre morgonrunda med hunden innan jag drog mig vidare till stallet. Även super fint väder idag igen. Redan när jag plockar in hästen är han helt blöt av svett, då någon satt på honom alldeles för mycket täcken vid utsläppet. Så fick bli att rida utan ländtäcke idag också, skönt när man inte behöver ha ton med grejer på hästen.

Men det fick bli en tur på ängen, då han även blev tvungen att klättra lite på stigarna på sidan av ängen, och även pulsa i djupsnön upp till magen på honom. Hah men han tyckte det var super kul, dock fick jag lite lagom ont i fingrarna/händerna av att hålla honom i galoppen men sånt man får ta med en piggilin till häst. Han blev även galet svettig efter ridningen, så jag var tvungen att promenera honom innan han fick på sig ett tunnare täcke. Sen så fick jag sällskap hem med Emma som blev klar samtidigt som mig, så hon fick skjuts hem hah.