<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Bil !
fredag, april 19, 2013 - 20:04 *  0 kommentarer

Hade bilen idag, så som sagt blev det stallet idag. Då jag inte ridit sen i måndags för att jag varit så pass sjuk, så var kul att komma ut igen. Helt plötsligt hade Hanna plockat hem en ny ponny igen utöver hennes häst Cookie. Den är bättre än den förra då den jagade Kalle konstant så han bara gjorde illa sig, den nya är i alla fall lite snällare variant av ponny.

Det fick även bli ett ridpass på ridbanan för mig och Kalle. Blev ett hårdare men kortare och han var super duktig. Red dock med extra tygel under uppvärmningen och sen vidare utan, vilket var rätt så bra då han förstod vart jag ville ha honom under passet. Det mesta i tidningen börjar faktiskt kännas riktigt bra, fått mer och mer ridsug för det. Förutom att hästen fått en riktigt ful ovana att börja springa rakt in i hagen när man ska släppa ut honom, vilket är riktigt irriterande. Jag vet inte riktigt hur han kan ha fått det, då han alltid varit så pass lugn både in och ut. I alla fall med mig, så det är absolut nått som måste tränas bort...