<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Fegis !
fredag, april 26, 2013 - 21:19 *  0 kommentarer

Fick bli stallet idag igen eftersom jag blev klar med provet så pass fort och mamma slutade tidigt. Så bestämde mig för att rida på ridbanan och där det redan var två små tjejer som red runt på en liten Shettis och en liten Islandsponny. Dom bara stirra ut mig som om jag hade värsta monstret till häst, försökte le åt dom men dom stirra ändå haha. Men red bara en liten stund där då dom höll på att hoppa och fara över massa små hinder med ingen kontroll alls och är det något Kalle blir galet stressad och jobbig av är just andra hästar som springer runt honom helt okontrollerat. Så travade bara inne på ridbanan för att sedan galoppera en längre sträcka efter grusvägen. Super duktigt pålle idag ändå.

När jag väl ridit klar kom Hannas mamma och hennes lillebror. Då Hanna är iväg på Göteborg Horseshow så är det hennes mamma och pojkvän som har varit ute i stallet dom senaste dagarna. Men när dom kom hade jag precis tagit in hästarna och dom ville gärna ha ut dom så dom kunde mocka utan massa hästar överallt, så dom fick gå ut igen. Men tydligen var lillebrorn mer hästrädd än vad jag anat då han blev helt förskräckt när Kalle skuttade iväg några steg precis vid ingången till hagen där han stod lite inklämd vid Hannas hästar. Haha och han ska vara modig hockeyspelare..