<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Har jag en blogg ?
måndag, april 08, 2013 - 14:18 *  1 kommentarer

Känner verkligen att jag glömmer bort min blogg när det inte är vanliga veckor. Dåligt av mig haha!

Men nu sitter jag i alla fall på bussen till stallet för första gången på jag vet inte hur länge. Haha känns jätte konstigt och för första gången faktiskt blir illamående av att åka buss, för han kör galet mycket värre än vad jag gör på dessa vägar!

Tidigare idag var jag även och pratade med min handledare vilket var mer än behövligt. Men hon hade även varit rätt beredd på det tydligen bara av at läsa min loggbok jämfört med resten av gruppens haha, vilket känns bra att hon faktiskt har koll på läget. Men det var så krångligt allting så hon måste ha möte med dom andra handledarna för att se hur hon ska gå vidare med problemet haha så får se hur det blir sen. Kommer bli kul när Asse och Sabina måste komma till mig och börja skriva, får se hur fint det kommer gå!