<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Hest !
torsdag, april 25, 2013 - 21:34 *  0 kommentarer

Idag var väl lite lik domedagen i skolan, då alla fick tillbaka sina projektrapporter efter feedback. Vilket jag blev rätt så besviken över då våran endast hamnade på G och var tvungna att stryka en massa ur texten också så måste lägga ner ytligare en massa tid på den här dumma saken. Men ska väl lösa sig, är glad att den här rapporten inte utmärker hela arbetet...

Sen valde jag att ta en tur till stallet då det var väldigt bra väder för det. Försökte även rida ner till ängen men var alldeles för mycket översvämning i ån så kom inte ens i närheten. Så fick vända om och rida efter grusvägen i stället. Fast hästen var super snäll ändå och även super svettig efteråt (precis som jag), då känner man sig rätt nöjd haha.