<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Ingen foto !
måndag, april 22, 2013 - 14:16 *  0 kommentarer

Idag var det endast Engelska i skolan, och vi skrev bara ihop snabba argument om ett ämne som vi sedan debatterade om. Sen var dagen slut för denna gång, då vi inte har några Foto lektioner kvar. Vilket både är skönt och lite tråkigt, men fotar ju mer på fritiden än till skolan ändå så. Men eftersom jag slutade så pass tidig så körde jag vidare till Täby C för en kort liten sväng, för att se om det fanns några fina studentklänningar eftersom den är närmare än man tror just nu. Har i alla fall bestämt klänning för mösspåtagningen som är om bara 8 dagar... Men medan jag sprang runt där stötte jag även på Mamma och Syster, så det fick bli en liten lunchdate innan Mamma åkte tillbaka till jobbet. Så sen gick jag och Syster ett tag till innan jag blev tvungen att åka hem både för tidbegränsade parkeringen men även för att Hunden väntade hemma på mig att jag skulle komma hem och ta ut henne.

Så nu har jag varit ute med Hunden och sitter faktiskt och kollar igenom min portfolio till Foto ändå för att kolla upp det jag fortfarande har kvar att göra. Men ska även skriva klart mitt tal till Svenskan som jag ska hålla på onsdag.