<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
NP !
fredag, april 26, 2013 - 11:39 *  2 kommentarer

På väg till skolan nu för att skriva den skriftliga delen av Nationella Provet i Svenska B. Får väl se hur väl det kommer gå. Dessutom är jag just nu lite besviken på min pa-grupp som inte verkar förstå hur man kommunicerar och att man inte kan säga samma dag 10.30 att man vill skriva på en rapport när vi ska skriva prov 12.30. För då hade ju jag inte räknat med att dom ville skriva eftersom jag frågade igår men fick inget svar... Så nu hann ju inte jag ta mig till skolan för att kunna skriva.. Men skyller faktiskt på dom här, för det är dom som inte planerade upp det där tillräckligt bra denna gång... Annars är det alltid jag som måste tjata minst 5 gånger dagarna innan för att se till att något händer och då kan man inte tro att man kan komma bara någon timme innan ett stort prov och tro att man ska ha läst deras tankar och veta att dom ville skriva..