<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Nystart !
tisdag, april 09, 2013 - 14:59 *  3 kommentarer

Jahapp, idag kom dagen då handledaren pratade med mina andra gruppmedlemmar. Det gick väl antagligen väl eftersom dom kom till mig efteråt, men det var väl mest bortförklaringar som kom från dom sen ändå. Men sen lovade dom att sitta och skriva i dokumentet idag efter skolan och sedan även med mig imorgon efter skolan. Det som även chockar mig mest är att dom faktiskt har börjat skriva i dokumentet, men dock den ena har bara skrivit drygt 5 rader. Men han klagade på att det var för svår uppgift att skriva denna rapport så han får väl skylla sig själv om han inte klarar av det.

Men nu sitter jag i alla fall och gör i ordning min foto-portfolio inför avslutslektionen av Foto C på måndag nästa vecka, då allt helst ska vara inne. Men dock har vi tid att förbättra oss fram till den 20 Maj, så inte sån brådska egentligen!