<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Soligt !
lördag, april 20, 2013 - 14:22 *  1 kommentarer

Fick bli att åka till stallet efter jobbet, och när jag kom fram ligger lilla Bilbo ner i hagen. Han är så söt, genar alltid igenom hans lilla hage för att komma till ingången fortare. Så nu blev det lite extra gos när han låg där och glassade i solen. Sen blev det Kalles tur att få komma ut på promenad, bara efter grusvägen idag. Han har riktiga problem med att gå långsamt i galoppen den hästen haha antingen för att han inte vill eller för han är för lat för att hållas så kort vilket blir mer ansträngande för honom än snabbare och större steg haha. Sen blev han så törstig på vägen hem att han absolut skulle ner i varenda dike med vatten i, men han fick hålla sig tills han kom tillbaka till stallet. Då han drack upp nästan hela hinken och sen när han väl kom ut i hagen igen gick han och drack ännu mer ur dunken där ute också haha. Men ska vara glad att han dricker som han gör för då slipper han alla jobbiga vår-sjukdomar.