<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Super Fia !
måndag, april 08, 2013 - 15:40 *  0 kommentarer

Bestämde mig för att hinna med 15.30 bussen hem. Det bar ju lättare sagt än gjort haha. När jag väl kommer tillbaka till stallet efter ridningen är klockan redan 15.15 och jag skulle hinna plocka av all utrustning på hästen och byta till innetäcke. Hinna plocka in dom andra två hästarna och ta av deras täcken, fylla höhäcken ute i hagen (fick bokstavligen springa glidandes i leran för att hinna, trodde jag skulle ramla vilken sekund som helst). Sen även ta in vatten hinkarna och sedan ge kraften till alla tre. Sedan även hinna byta om hahaha galet att jag hann allt det på bara en kvart.

I vanliga fall tar allt det där runt minst 40 minuter för mig. Haha, snacka om raketfart när jag måste. Haha!