<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Valborg !
tisdag, april 30, 2013 - 16:55 *  1 kommentarer

Jag hade faktiskt kameran med mig på mösspåtagningen. Så tog en del bilder under lunchen på båten. Efter vi hade tagit våran lunchtur med båten så gick nästan hela klassen plus några från andra klasserna till Fridays i Kungsträdgården för att fira lite och umgås innan dom flesta splittras för kvällen. Var mysigt!

Men hade dock så bråttom när jag kom hem så jag endast hann redigera bilderna och lägga ut dom bästa på Facebook, innan jag behövde åka vidare mot Norrtälje där jag ska spendera kvällen och morgondagen. Så glömde tyvärr helt bort min fina lilla blogg i detta sammanhang och tänker inte försöka plocka bilder från Facebook via telefonen för jag vet hur sämst kvalité bilderna får då. Så ni får helt enkelt vänta tills imorgon kväll med bilder från mösspåtagningen.