<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Hoppla !
tisdag, maj 28, 2013 - 17:19 *  0 kommentarer

Idag är det dagen innan den stora dagen. Vi hade endast studentfotografering i skolan, så var där och tog bilder. Det förvånar mig faktiskt att alla tjejer i klassen hade olika klänningar, men en tjej i klassen hade faktiskt på sig klänningen jag ville beställa från nätet men som hann ta slut. Så det är ju kanske lika bra haha.

Sen åkte jag vidare till stallet för att ta hand om min elaka häst som vägrar att komma i hagen. Men idag kom han efter jag tagit tag i hans svans haha för är de något hästar inte gillar är de när någon håller i deras svans haha. Super bra egenskap! Men när jag väl fått in honom i fållan där även min bil stod parkerad så börjar han såklart vandra kring den och det var igen omöjligt att få tag på honom. Kändes som om man var liten igen och jagade någon runt bordet haha. Men tillslut kom han, när jag väl hade plockat fram lite mer hästgodis som låg i bilen, så då blev det på med lite grejer. Men fick bara bli en promenad/joggingtur då det var för varmt för att orka rida något hårdare.