<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Kramp !
fredag, maj 03, 2013 - 20:32 *  0 kommentarer

Märks att man blivit uppskriven på "plinglistan" på jobbet. Flera personer som tjatat i veckor om jag kan jobba vardagar, men oftast måste ursäkten att jag går i skolan komma. Men idag så sa jag ändå ja till att jobba fast då efter skolan vid 13.30 åt Camilla. Fast även fem minuter efter jag pratat med Camilla ringer även Madde och frågar om jag kan jobba, men det är först till kvarn som gäller här så hade ju faktiskt redan blivit bokad haha. Så efter skolan fick det bli vidare till Ica Myran och Ica Klingsta i Mörby för lite extra jobb. Skulle även ha hjälpt till på Lidl men ville inte komma för sent till stallet så sa att jag inte kunde ta den. Vilket var tur för det var trafikstoppning på motorvägen så tog mig en halvtimme extra att komma fram till stallet. Även när jag väl kommer fram har Palle precis kommit upp och han hade även blivit osäker på om jag skulle komma ut eller inte då jag kom så sent. Men hästarna hade i alla fall inte gått in än, så då känns det inte så farligt.

Idag kände jag att hästen inte behövde gå så hårt eftersom han gjorde det igår. Så fick bli en travtur längs grusvägen fram och tillbaka. Rätt så mysigt när han väl slappnade av. Efter ridningen fick det även bli lite mockning i hagen igen, vilket inte var lika kul idag som igår... Då jag fick rätt ont i armen ganska så fort eftersom den var lite sliten från gårdagen. Men gjorde i alla fall allt synliga så nu är den fin och fräsch.