<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Stressigt
söndag, maj 26, 2013 - 01:10 *  0 kommentarer

Fredagen skulle vara min härliga lediga dag. Men eftersom våran TV varit trasig i några dagar så fick jag se till att de kom över en TV-kille som skulle göra sitt jobb. Vilket han typ gjorde, eller ja TVn fungerar men inte super som den borde. Men direkt efter han åkt märkte jag att internet slutat fungera i stället, då dom två sitter ihop typ. Så det blev att jaga dom igen, vilket jag fick göra 5 gånger innan dom väl svarade. Under tiden hade även mamma ringt och berättat att min klant till stora syster låst in alla sina nycklar och massa andra viktiga saker i sin bil så jag behövde åka till henne med reservnyckel. Och då tänkte jag att det endast skulle vara till Väsby och tillbaka, men icke sa nicke det skulle ju självklart vara hela vägen till Västerås... Så jag fick tag på TV gubben och la ut en nyckel åt honom och jag fick ta hunden med mig i bilen och köra full fart till Västerås för att sedan hinna tillbaka till min klipptid på eftermiddagen. När hela det kaoset var över var det dags att hämta pojkvännen vid busstationen och sedan äta super goda middagen för att sen åka vidare till Stan för att se Fast and Furious 6 på bion. Den var faktiskt rätt bra, eller ja alla dom filmerna är bra men ettan är fortfarande bäst haha. Sen blev jag även lite stolt när det kom in en Alfa i filmen haha. 

Sen spenderades lördagen i Norrtälje med pojkvännen i betydligt lugnare tempo än fredagen haha. Men det var väl behövligt också.