<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Studenten !
onsdag, maj 29, 2013 - 19:02 *  0 kommentarer

Idag var den stora dagen, så först var det champagnefrukost hos en tjej i klassen. Så hon bjöd på mackor och allt och sen blev det champagne. Innan det var dags att ta sig till skolan för lunch med alla avgångsklasser och lärare som haft oss treor. Sen fick vi springa ut på trappen och sjunga studentsången innan vi fick springa vidare mot nära och kära haha. Efter det var det snabbt in i skolan igen för att byta om och sedan för att hoppa upp på flaket och åka på en tur för livet eller vad man ska kalla det haha. Men fy tusan vad de sved i ögonen med öl i ögonen och super kallt det blev när man stått ett tag haha. Men kul var det i alla fall!! Men ni får nöja er med bilder från min mobil och sen får jag se till att lägga ut bilder som pappa tagit från själva utspringet / flaket imorgon eller så.