<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Suprise !
lördag, maj 11, 2013 - 20:14 *  1 kommentarer

Idag var dagen då jag och Emelie skulle försöka lura mamma iväg på våran lilla suprise, eftersom hon fyller år när hon är borta. Så redan vid åtta på morgonen fick pappa sätta på ögonbindel på mamma innan jag ens gått upp eller Emelie kommit hem. Så hon skulle börja undra lite, även pappa placerade henne ute i bilen. Sen åkte vi tre iväg mot Trosa, och mamma kan ju tydligen vägen så pass bra så hon kunde gissa att hon var där. Även avslöjade radion att vi var på genomresa igenom Södertälje, vilket var lite för mycket ledtråd till mamma tycker jag. Men när vi väl kom fram var mamma lite osäker på vart i Trosa vi var, hon gissade nog på att vi skulle vara hos moster direkt. Men vi var på Trosa Statshotell för en spa förmiddag, innan vi avslutade med en buffé där även moster kom och deltog i. Innan vi fortsatte till mosters studio för att mamma skulle få lite behandling. Tycker allt det var en lyckad dag.

Sen blev det stressigt värre när vi kom hem, då mamma och pappa skulle byta om till finkläder för att åka vidare på fest i Danderyd. Så jag fick köra dom dit, så nu är jag i Väsby och ska äta middag med Emelie och Patrik för att sedan åka och hämta hem mamma och pappa igen senare ikväll.