<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Desperat !
fredag, juni 07, 2013 - 19:35 *  1 kommentarer

Otur i stallet idag, bara för de gick så bra sist. Börjar med att hästen vägrar gå vid bondgården så när jag lyckats backa honom förbi hela grejen, eftersom jag satt barbacka så kunde jag inte hoppa av och leda förbi honom. Så förbi bondgården så dyker hagarna upp, som bara är läskiga som dom är... Sen står såklart skit kossorna där och då var de ju så kört för mig som det kan bli. Så hade en liten kamp på 5 minuter innan jag gav upp och fick vända om hemåt igen. Så blev bara en tur på typ 15 minuter. Sen kommer nästa katastrof när jag släpper in min tjockis i hagen sticker den andra ut... Och på den där lilla krokvägen med bilar som kör alldeles för fort blir man lite stressad över att en häst man dessutom inte tycker om sticker. Men hon bara lunkade på i sin egen takt, hon förstod inte alls att jag jaga henne så ökade jag takten gick hon fortfarande lika långsamt. Tillslut bestämde hon sig för att vända hemåt efter min pålle skrikit på henne länge nog för att alla ådror på kroppen på honom skulle krypa fram. Så kom hon snällt och följde med tillbaka utan några konstigheter alls. Haha, hon var väl bara desperat för att få komma ut på en liten promenad antar jag.