<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Upptäcktsfärd !
torsdag, juni 06, 2013 - 16:23 *  1 kommentarer

Idag bestämde jag mig för att jag skulle rida och utforska en ny stig jag upptäckt för nån månad sen. Och det var svårare terräng än jag tänkt mig och den blev bara värre och värre, men var även omöjligt att vända om också för de uppförsbackar vi klättrade uppför skulle hästen aldrig klara att gå nerför. Sen när jag väl yrat fram på helt okänd stig i över en timme bestämde jag mig för att ta upp GPS på mobilen för att se om jag var nära något ställe jag kände till. Men den där GPSen fungerade ju inte ens så långt ute i skogen, så jag var rätt rökt om jag inte skulle hitta ut. Men tillslut hittade jag traktorspår som ledde ut till stallet i Stolp-Ekeby och det var där jag hade gissat innan jag påbörjade min ridtur att jag skulle komma ut, så det var skönt haha.

Sen har även sommarhagen fått ett litet lyft med en stor kruka blandade blommor och sen ett mindre fikaset haha, jätte gulligt. Sen håller även lilla gullhästen på att drunkna i allt gräs i hagen haha hon behöver inte böja på nacken för att äta längre i alla fall.