<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Bra dag !
fredag, juli 19, 2013 - 00:26 *  2 kommentarer

Idag blev årets första dopp, bättre sent än aldrig kanske. Men de blev i alla fall nere vid Skavlöten med Syster, Farmor och Farfar. Även med en super god picknick såklart. Sen blev det vidare till stallet för en tur på stora ängen igen nu när bonden ÄNTLIGEN lagat övergången över ån... Så fick bli massor med galopp då han inte fått göra de på länge. Men när jag väl tyckte vi skulle sluta kunde han ändå springa på många varv till, trots att han var så svettig så det blev skumränder från fingrarna om man drog dom mot pälsen. Riktigt äckligt när dom blir så pass svettiga faktiskt haha. Och måste även verkligen köpa nya låga ridstövlar snart, för mina ser tyvärr ut som skit trots att jag smörjer dom efter varje gång jag varit i stallet... Så de får väl bli prio ett när lönen kommer haha.

Sen blev de vidare på middag hos Farmor och Farfar då. Super god lax med Coleslaw. Sen blev det även sent där denna gång också, för vi fastnade för en Hitchcock film som inte slutade förrän tolv. Men nu är jag och Wilma hemma igen och ska sova hehe.