<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Dofter !
lördag, juli 06, 2013 - 17:30 *  1 kommentarer

Superlång lördag för mig idag, redan från sju och sen hela dagen till fem. Fast dock med lunch på 20min och glasspaus på eftermiddagen på 10min. Även när jag kom in från glasspausen hade en av killarna som jobbar på Coop råkat ha sönder en 2l flaska tvättmedel som var helt gult, så såg ju ut som spya. Vilket även chefen mobbade honom för innan han hunnit städa upp det. Men de doftade riktigt gott inne på lagret efter de i alla fall haha.

Sen såg jag även att Malaco bytt design på gott & blandat påsarna också. Förut har jag bara sett deras andra små påsar så som djungelvrål och dom som bytte design för ett tag sen. Men tycker faktiskt dom blir fulare haha. Den högra är den gamla och den vänstra den nya...