<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Duktig !
tisdag, juli 16, 2013 - 17:34 *  3 kommentarer

Jag får faktiskt mycket gjort på dagarna trots att jag är ensam. Idag fick de bli att städa rummet och tvätta bilen. Sen låg jag dock och solade en längre tid haha, innan jag väl åkte ut till stallet för att titta till Hannas hästar. Så behövde dom vatten så jag fick knyta fast Wilma vid staketet så jag kunde hämta vatten i ån utan att de skulle hända en olycka då Wilma och vatten är som två magneter... Så står jag och fyller och Wilma börjar skälla som vanligt av lite separationsångest, så hästarna tycker det är fett intressant och börjar gå mot henne. Så jag säger åt Wilma "Tyst med dig, annars äter hästarna upp dig!" och Wilma tittar mot hästarna som kommer gåendes och blir helt tyst och trycker sig så långt från hagen som möjligt med kopplet på. Haha, hon får skylla sig själv, hade hon varit tyst hade hästarna aldrig velat gå fram till henne haha.