<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Länge sen !
tisdag, juli 30, 2013 - 15:46 *  2 kommentarer

Johanna tvingade mig till gymmet idag, för jag tydligen lovade det igår när vi sågs ute i stallet. Jag som inte ens kommer ihåg senaste gången jag var där, vet att det var när jag hade min PT-träning. Men det måste varit super länge sen! Men de fick bli en timmes gymmande, innan vi åkte vidare till Täby Centrum för att titta på lite träningsshorts till Johanna. Men de blev ingen större lycka där, så fick bli lite lunch i stället. Sen fick jag order om att köpa hem papper till skrivarn, så det blev i alla fall ett köp idag förutom lunchen.

Men nu ska jag väl försöka packa, då vi i familjen plus Patrik åker ner till Skåne imorgon. Så länge det är bra väder lär det ju bli trevligt i alla fall. Jämfört med nu när det spöregnar ute...