<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Sex and the City !
måndag, juli 15, 2013 - 22:44 *  2 kommentarer

Idag blev de shopping med Amanda och Fanny inne i stan. Så fick gå upp tidigt för att hinna duscha och fixa allt för att kunna köra upp hunden till farmor och farfar, innan de var dags att fortsätta in till stan för att möta upp Amanda och Fanny. Sen var de bara shopping, shopping, shopping som gällde. Tills jag och Fanny blev tillräckligt griniga så vi fick våran vilja igenom om att få lite mat i magen. Men jag fynda en del rea grejer vilket är nice!

Sen blev det tillbaka till farmor och farfar för lite middag och trevligt kvällssällskap. Sen såg även jag och farmor världens sötaste Igelkott som lunkade fram på kvällskvisten, som Wilma gärna ville åt haha.