<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Sista minuten städning !
fredag, juli 26, 2013 - 16:29 *  1 kommentarer

Dags att dölja alla bevis över hur smutsigt eller iaf hur stökigt det varit här hemma medan mamma och pappa varit borta haha. Båda bilarna behöver rejäla tvättar, eftersom hästen står bortom en grusväg så blir bilen skitit på noll sekunder! Och kan faktiskt lova att jag bara kört Volvon till stallet eller små besök på Ica ibland. Men ändå kört Peugeoten så mycket så jag var tvungen att tanka idag haha. Så nu håller jag på att tvätta bilarna sen blir de att dammsuga huset före eller efter middag.

Jobbade tidigare idag vilket faktiskt gick ovanligt fort eller ja stod ju fem timmar i samma butik haha. Men gick i alla fall fortare idag än i måndags. Sen hann jag en sväng till stallet för att rida lite i skogen innan jag hämta hunden och nu är jag ju hemma och tvättar bilarna haha.