<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Sjukstuga !
torsdag, juli 25, 2013 - 20:09 *  3 kommentarer

Imorse blev det till att läsa om skärsår på tassar och tassbandage då Wilmas "lilla" sår vägrar läka eller sluta blöda för den delen. Så fick bli att linda ett tassbandage med hjälp av kompress, bomull och gasbinda. Så nu ser hon ut som klumpfot men hon bryr sig faktiskt inte och går och springer som vanligt, så de är bra!

Sen är de ju den där hästen också som har en jävla fluginvation på bakbenet. Som från början bara var ett litet sår, stort som en tumme kanske. Sen kom flugorna på att dom älskar sår, speciellt att lägga ägg där. Super nasty! Så nu är såret stort som en hand och hästen bara vägrar att bli skrubbad där trots att man måste få bort alla sårskorpor aka flugägg för att kunna smörja med salva så han blir bra. Så dom senaste dagarna har jag känt mig som en liten sjuksyster med två sjuka djur att ta hand om haha.