<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Skit !
tisdag, juli 09, 2013 - 21:03 *  0 kommentarer

Nu har jag som sagt påbörjat  min sista vecka av jobbandet denna sommar, i alla fall för Camillas schema. Men självklart när det är sista veckan och näst sista gången jag parkerar i Vaxholm så åker jag på en p-böter. På hela 500 kronor, det är ju helt stört mycket pengar! Hela min dagslön gick åt för den lilla lappen nästan... Känns ju värdelöst, men har världens bästa mamma som kommer betala den åt mig.

Sen fick jag även order från pappa att kolla oljan i bilen, vilket var superlite kvar av när jag kolla. Men tydligen mer när pappa kolla senare haha. Men i vilket fall så åkte vi och bytte både oljan och filtret i GDS-hallen senare på dagen. Så nu ska väl lilla bilen gå lite bättre, förhoppningsvis haha.