<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Trött !
onsdag, juli 03, 2013 - 20:36 *  0 kommentarer

Efter fem veckors jobb börjar de kännas rätt mycket i kroppen hur sliten man är. I alla fall idag, då jag hade väldigt ont i ryggen under sista butiken även nu på kvällen fortfarande. Men jobbar bara den här veckan och en till, sen får kroppen vila upp sig lite. 

Trots att jag är rätt öm i kroppen idag, både från värk och träningsvärk från gårdagen så åkte jag ändå till stallet. Men tömkörde hästen ner till volten och longerade honom där. Han var duktig tills jag satte på snodden och han var tvungen att jobba, då blev de en liten kamp men sen flöt de på ändå. På nått sätt ska han också alltid hålla ut tungan när han har arbetat hårt, och på nått konstigt sätt biter han på den pckså så går inte att "peta" tillbaka den. Utan den ska helt enkelt bara vara där haha. Och självklart ska hästen alltid lyckas dregla på bilen, nu när den var nytvättad och allt haha.