<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Upp och ner !
onsdag, juli 10, 2013 - 16:23 *  0 kommentarer

Dagens två första butiker gick lika segt som vanligt, men när jag stod och plocka i tredje och även sista butiken hände något ovanligt. Haha en av sommarjobbarna i butiken ställer sig och börjar plocka upp mina tomma kartonger, och när jag plockar en lagom butik som den är de ju åtminstone 50 kartonger som blir tomma vid slutet av passet. Men han bara plockade upp kanske hälften av dom och fråga om det var okej att slänga dom. Vilket jag tacka för haha, för de sparade mig kanske runt 30 minuters arbete tack vare honom. 

Senare efter jobbet rullade bilen vidare mot hästaffären då jag sett tidigare under dagen att dom hade rea på ett par chaps, vilket jag har en oändlig kamp med för att hitta några som ska passa mig. Till min förvåning passade dom faktiskt helt okej och när jag kom hem och provade dom med riktiga ridbyxor och strumpor till så passar dom fortfarande rätt så bra. Så dom får duga helt enkelt. Dom är super mjuka så spelar ingen roll att dom behövs böjas till lite för att passa, för de blir ändå inget som skaver då.