<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Kärleksbaren !
lördag, augusti 10, 2013 - 21:09 *  6 kommentarer

Första soldagen sen Skåne idag nästan. Så trotsade molnen i bara bikini dom första timmarna efter jobbet tills solen kom. Sen fick de bli solande i några timmar till och måste blivit expert på att somna i stolen för tror jag somna minst tre gånger. Men det var lagom varmt för det idag, annars vaknar man ofta bara och känns som att man ska dö av värmen.

På kvällen åkte vi ut till Stocksund till en liten holme som heter Bockholmen där de fanns ett jätte fint ställe att äta på, som både var en fin restaurang och sen en mindre gullig grillbuffe nere på deras brygga. Som dom kallade Kärleksbaren. Det var faktiskt väldigt gott och super fin utsikt trots att vi fick sitta på gräset och inte på själva bryggan då det var så himla mycket folk.