<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Midnattsloppet !
söndag, augusti 18, 2013 - 10:34 *  1 kommentarer


Igår kom dagen vi väntat på, alltså dagen då vi sprang Midnattsloppet. Var lite kaos på vägen dit då Syster först glömde att ta med sina skor så vi fick vända halvvägs in till stan för att hämta dom. Sen var det lite krångel med om vi behövde biljett till bilen eller inte haha. Men när vi väl kom fram till Zinkensdamm IP så gick vi för att lämna in väskan och sen blev det att röra sig till våran startfålla.

Jag sprang i alla fall fortare än förra året. Men blev omsprungen av två kartonger pommes och 5 sushibitar, plus Cruella De Vill och Pongo haha. Fast jag förstår inte hur folk orkar springa utklädda på de sättet många gör men det är riktigt kul att se ändå.