<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Ride of Hope !
söndag, augusti 11, 2013 - 16:39 *  8 kommentarer

Uppe med tuppen imorse för att köra pappa till Uppsala för att delta i cykelloppet "Ride of Hope" (som arrangeras av Barncancerfonden + sponsorer) som under de senaste 10 dagarna gått från varsitt håll av Sverige för att mötas i Stockholm. Så pappa hoppa på sista sträckan (från norr) mellan Uppsala och Stockholm. Sen körde jag hem och fick vara hemma ett litet tag innan jag körde till en liten kurva här i Vallentuna jag visste dom skulle passera och tog lite kort. Sen blev det även dags att åka in till stan för att hämta upp pappa vid målet på Gärdet. Jag körde lite vilse när min GPS sluta fungera mellan korsningarna, men hittade till slut och körde även förbi en skadad fast en annan bil hade redan stanna för att hjälpa. Så vid målet fick pappa fira med korv och dricka haha, innan vi fick åka hem igen.