<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Turbo !
fredag, augusti 02, 2013 - 21:45 *  1 kommentarer

Super länge strandhäng idag, kanske nästan 6-7 timmar för mig innan min förkylning stoppa mig. Då jag verkligen kände att jag behövde sova men solen satte stopp för de. Så blev en liten sovstund på eftermiddagen innan det var dags att sätta sig i bilen igen för ännu en roadtrip. Nu först ett litet stopp vid Smygehuk som är Sveriges sydligaste udde. Som bara låg en liten bit från där vi bodde. Sen fortsatte vi bort mot Skanör och Falsterbo. Förbi deras lilla "gräddhylla", skåningarna måste ju ha sitt egna Djursholm också. 

Sen blev det lite kaos när klockan blev så mycket så vi blev lite oroliga över att alla kök skulle hinna stånga. Och alla restauranger var fyllda, så nu hamnade vi på en liten restaurang i Höllviken. Så nu vill vi alla ha mat!