<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Värme !
tisdag, augusti 20, 2013 - 12:55 *  3 kommentarer

Jaha, nu ligger jag och Wilma ute i solen medan städerskorna stormar runt i huset. Så får bli att vara här tills dom städat klart, sen får det blir en sväng med hunden innan det bär av till Norrtälje för att träffa Calle för första gången på tre veckor. Ska bli mysigt och han får sitta där och berätta allt han varit med om, vilket han inte gjort hittills.

Är även lite orolig över min tå som jag slog i vid starten av loppet i lördags, den har börjat skifta färg. Men förhoppningsvis bara lite "blämärkes"-liknande, då den är lite mörkrosa. För den gör fortfarande ont om man går stora steg eller petar på nageln... Men får se helt enkelt.