<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Duktig idiot !
måndag, september 30, 2013 - 20:43 *  4 kommentarer

Idag var jag riktigt duktig på jobbet, som hann med två tisdagsbutiker redan idag. För att slippa ha för mycket imorgon eftersom ÖoB fortfarande har kampanj fram till onsdag, så lär vara tomt när jag kommer dit imorgon... Men hann dock endast så mycket idag bara för att Lena glömt beställa godis tills idag på första butiken, så blev nästan 4h mindre arbete där idag. Haha jag bara tackar och bockar för det. Dock är dom väldigt trevliga i den butiken, men så galet mycket arbete där!

Sen svängde man förbi Syster för att hämta hunden som jag droppade hemma innan jag svängde vidare till stallet. Då det självklart börjar spöregna så fick bli lite gasen i botten för att få in dom stackars små djuren... Dessutom är den nya hästen så elak mot Kalle så han inte får stå under taket. Han är fullkomligt livrädd för den hästen, men inte så konstigt då han är full av hundratals bitmärken över hela bakre kroppen... Don't like that horse, men hon gillar inte mig heller för jag inte låter henne jaga runt min häst när jag är där. Men när jag väl fått in dom så var Kalle självklart helt oridbar då inte ens borsten fick nudda ryggen för täckena hade blivit blöta igenom och är det någon som är töntig när det gäller kallt är det Kalleponken. Så fick bli på med ett torrt täcke och ta en liten promenad så han fick upp värmen och rörelsen i ryggen igen innan han fick gå in i hans älskade box haha.