<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
För stor !
söndag, september 22, 2013 - 21:57 *  0 kommentarer

Lämnade Norrtälje redan vid tolv då jag svängde vidare direkt till stallet för en liten sväng på hästen innan de var dags att dra sig hemåt. Bestämde mig för att rida en lugn tur barbacka eftersom hästen gick väldigt hårt igår. Men de visade sig vara ett dåligt beslut då han redan innan vi kommit ner på ängen börjar tönta sig över någonting i gräset, så jag måste hoppa av och leda honom förbi något extremt farligt enligt min 2 meters bäbis!? Då börjar problemen, hur tusan man ska komma upp på ryggen igen? Ibland önskade jag att jag hade en liiite mindre häst så jag i alla fall kom upp utan problem när han inte har sadel. Men det fick bli lite bråk vid de flesta små "upphöjda" kullar vid sidan av ängen där han vägrade stå still. Så fick sluta med att jag fick gå halva ängen runt för att leta efter en tillräckligt stor sten för att komma upp på hästen igen. Men efter de så flöt de på rätt bra resten av ridturen.

Sen var det nästan bara hem och vända mot Centrum igen för att möta Jennifer, som jag inte träffat på as länge efter att hon flyttat till stan. Lite tråkigt, men alltid lika trevligt när vi väl ses. Blev dock ett riktigt oväder senare på kvällen.