<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Knas !
onsdag, september 25, 2013 - 18:58 *  1 kommentarer

Dagen började med jobb, först i Norrviken och sen Häggvik. Lite jobb i Norrviken och betydligt mer i Häggvik. Där dom dessutom höll på att skura bakom avdelningen, vilket var as nice för då slipper jag göra det medan jag är där! Sen efter jobbet blev det lunch med Calle i kista, så galet hungrig när jag inte hinner/orkar äta så tidigt innan jag påbörjar en stor butik.

Sen på vägen hem så mötte jag en hästtransport vars ena bakhjul föll av mitt på 70-vägen... Rätt läskigt med ett farande däck mitt i vägen! Men som tur va hade transporten två hjul på vardera sida så ingen fara sked där.

Efter en del åkande kom jag äntligen fram till stallet, där det var krossat glas över parkeringen och jag var tvungen att gå runt och kolla transporterna om de var någon av dom som blivit mosade. Men så var det inte... Sen kom Mamma Salin och berättade att bussen hade backat på deras häst-lastbil så bakrutan på bussen hade gått sönder. Liksom vem fan ser inte en fet lastbil i backspegeln?! Som dessutom stått parkerad där i minst en vecka så han måste sett den tidigare haha förstår inte! Men ridturen med hästen gick faktiskt riktigt bra, första gången på hela sommaren han klarade av att gå på grusvägen utan att fjanta sig för han inte har några skor bak.